مونث بودن یعنی ...

 مونث بودن یعنی تحمل کردن و صبور بودن ، یعنی باید مقاوم باشی چون کوه و از پای در نیای و با همه سختی ها ، لطافت را هم چون گل حفظ کنی !

باید حالت همیشه خوب باشد و دردهای ناشی از زخم روزگار را فریاد نزنی !

باید ناجوانمردی ها را پل سازندگی ها و اباد کردن ها قرار دهی !

باید خارهای اطرافت را درک کنی و پرورش یابی و پرورش دهی !

باید علرغم بی مهری ها ،بی محبتی ها و کژ خلقی های و جنگ های  روزگار ،پر از مهر و محبت و آرامش باشی تا عطر صلح و ارامش را بیفشانی و دوستی ها به آعوش دشمنی ها فرستی .

زن بودن یعنی درک شعور عالم ،حقایق هستی و کشف خودت  تا بزرگ شدن و تجلی یافتن تمام و کمال آنچه خالقت در تو به ودیعه گذاشته است که بتوانی در کنار رشد یافتن خودت ، رشد دهی و بزرگ نمایی !

خدا یا توفیقی عطا فرما : مونث بودن مان را ارجح نهیم و هر انچه که تو ما را شایسته ان یافتی بروز دهیم و رفتار و اعمال مان ظهوری از خواست تو باشد ...

/ 3 نظر / 87 بازدید
jalal

مونث بودن يعني زيبايي لطافت با احساس بقا [چشمک]

صدرا

بسیار عالی بود من برای این نوشته واسه شما دست می زنم[دست]