السلام عليك يا فاطمه الزهرا س

آگاهي از تاريخ و اينكه اوضاع و شرايط چطور سپري مي شده و چه شد كه ما امروز اينجايي كه هستيم ،قرار گرفتيم مي تواند ما را به درك درست و تصميم صحيحي بر چگونگي مسير زندگي و انتخاب هاي مان رهنمون باشد . 

منابع موثق و افرادي كه با بررسي و شناخت اطلاعات مي دهند را بايد قدر دانست .. اين كتاب فضاي دوران عصر پيامبر را در كشورهاي مهم و اثر گذار ان موقع از لحاظ حكومتي ،اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي ، اجتماعي و همچنين تصويري از وضعيت و جايگاه زنان را ارائه مي دهد .بعد ظهور پيامبر و نحوه برخوردش با زنان ، همسر و تربيت دخترش فاطمه س را بيان مي نمايد ... بررسي زندگي حضرت زهراي مرضيه وًشناخت ابعاد مختلف آن و نقش هايي كه پذيرفته بودند به سان يك زن با همه ويژگي هاي آن و عكس العمل هاي درستي كه به خاطر نوع تربيت و تلاش هاي خودشان به دست اورند حائز اهميت است ..

در صحيفه فاطميه كه دعاهاي هر روز خانم فاطمه س ذكر شده جالب است كه انگار نوعي برنامه هفتگي را دنبال مي كنند و هر روز را براي پرداختن به امري اختصاص مي دهند ... با تدبر و عميق پيش رويم به نظرم مي توانيم بهره لازم را ببريم و حواسمان باشد آنها انسان هاي خودساخته اي بودند كه خود را در جمع تعريف مي كردند با همه سختي هايش و تلاش مي كردند فقط در جهت رضايت حق قدم بردارند و به جمع را به خاطر مخلوقات او بودن ارج مي نهادند و براي اصلاحش از خود شروع مي كردند در خلوت معرفت كسب مي كردند و در جمع خرجش... خدايا ما را در مسير كسب معرفت صحيح و رفتاري منطبق بر انچه اموخته ايم قرار بده 🙏

#السلام_عليك_يا_فاطمة_الزهراء #شهادت_فاطمه_زهرا(س)_تسليت_باد


/ 0 نظر / 29 بازدید