روز جهانی زن مبااااارک

هشت مارس روز به تصویر کشیدن دستاوردهای زنان در حوزه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی در جهان است . زنان در هر  کشور ی با توجه به فرهنگ خود آن را بر گزار می نماید و تلاش می کنند تا  پازل توانمدی های خود در جهان را کامل کنند و نشان دهند که  از قابلیت هایی همسان مردان بر خوردارند و می توانند در چرخه های مختلف جامعه موثر و اثر گذار باشند .

امیدوارند  که مطالبات بر حق خود را در صلح و ارامش بازستانند و در کنار مردان و همتای آنان جامعه ای سر شار از انسانیت را بسازند خیال باطلعینک

روز جهانی زن  مبااااااااااااااااااارکتشویققلب

/ 2 نظر / 29 بازدید
jalal

روزت مبارك [فرشته][قلب][لبخند]

صدرا

ان شاء الله[لبخند][تایید]