اخلاق جنسیتی چیست ؟ (2)

- بیان احساسات :روش بیان احساسات در کشورهای مختلف متفاوت است . در این نظام ارزشی ما در تمام اشعار مان نگاه حربه ایجاد ارتباط است .چه نوع نگاهی را با حرمت کنیم؟ چه نوع نگاهی را خوب بدانیم که به مفهوم ورود به حریم خصوصی افراد نباشد؟
3- مدیریت استرس: در دنیا به نام مدیریت خشم است و می گویند با خشم ناشی از محدودیتهای بیرون چه باید کرد؟
آموزش مهم ترین حربه ی توسعه است ، برای نسل جدید فقط آموزش کافی نیست. نیروی جدید را باید روانه کار کرد آموزش کافی نیست . تا به محض اینکه استخدام کردید و آموزش توجیهی دادید و گفتید این نمازخانه است و این کتابخانه و...
کافی نیست، باید آموزش مربی گری بدهید به گونه ای که که بتواند روی خودش بایستد ، اصلاً کد لباس چیه؟
چرا آموزش ؟چه موقع آموزش بدهیم ؟چه کسی آموزش می دهد ؟چگونه آموزش دهیم؟ آموزش یک فرایند مستمر برای افزایش دانش و تغییر رفتار و یادگیری تغیر رفتار و پیاده کردن رفتار جدید در سازمان است.
چرا آموزش در سازمان ؟ تا احساس بهتری کند و دچار خشم نشوند.
آموزش های جنسیتی: آموزش رفتاری برای تغییر رفتارها،باورها،نقشها،مسئولیتها،در محیط کار ،جامعه و جهان است.
آموزش جنسیتی برای افزایش شأن انسان است. چرا ما می شنویم شأن اشرف مخلوقات زیر پا گذاشته شده ؟ اصلاً وقتی مبارزه با بد حجابی است ، ما خودمان به خودمان حرمت نگذاشتیم .آموزش های جنسیتی را در بوشهرداشتم ، گفتم هم به زن هم به مرد آموزش بدهیم .جلو خانم ها را می گیرند که پوشش نامناسب داری ولی جلوی آقایان را نمی گیرند با یک تی شرت و... بیرون می آیند . چرا به او نمی گویند پوشش تو هم باید درست باشد ؟آنقدر به فساد مالی پرداختیم که فراموش کرده ایم علت چیست ؟ اگر دقت کنیم علت آن فساد اخلاق است . ما آنقدر به 12 هزار میلیارد و سه هزارمیلیارد پرداختیم که به اخلاق نمی رسیم .
یکی از مهم ترین ویژگی مدیریت و رهبر، داشتن ‹‹ خود آگاهی›› و ظرفیت سازی است که بتوانیم
یادگیری مان را بالا ببریم. خودآگاهی از چه عواملی تشکیل شده؟ من کی هستم؟چگونه عمل می کنم؟توانایی من در چیست؟ محرک و آرزوی درونی من چیست؟ نحوه برقراری ارتباط من با دیگران چگونه است؟میزان سلامت جسمی و روانی من چگونه است ؟آیا شمادرگیر احساس سازمانتان شدید؟
باید آموزش تنوع در نیروی کار داد . ما فقط زنان را داریم اول Ibm شروع کرد که من 9 نوع نیروی کار دارم زنان – مردان – سیاهان – دو جنسیتی ها و... ولی من مراقبم چون اگر استخدامشان می کنم هم به بقیه آموزش می دم چگونه با آنها رفتار می کنی؟به دلیل :هدف اصلی آموزش تنوع در نیروی کار ایجاد فضای مثبت کاری است. اجرای سیاستهای مهم اخلاقی ،گزارش دهی در محیط کار و بهره گیری از تفاوتهای موجود در نیروی کار در کسب و کارهای فرا ملیتی است.
هدف اصلی یک برنامه ، آموزش تنوع نیروی کار، ایجاد یک محیط مثبت کاری با همکاری کارکنان و ایجاد سازگاری با وجود تفاوتهای همکاران است. این آموزش می تواند در محیط های کاری در جهت ایجاد موانع نقض حقوق شهروندی ، افزایش مقبولیت گروه ها یا هویت های متفاوت و ترفیع کار تیمی مفید باشد.
سه هدف عمده آموزش تنوع نیروی کار: 1- افزایش آگاهی در باره تنوع و گوناگونی کارکنان 2- کاهش خطای کلیشه ای که مانع مدیریت اثر بخش است 3- تغییر در رفتار برای کمک به مدیریت اثربخش در محیط کاری با نیروی کار گوناگون
ما همه مسئولیتها را به حراست دادیم. بنابراین باید آنها را باید دعوت کنیم برای آموزش های جنسیتی و افزایش آگاهی در مورد تنوع کارکنان و کاهش خطا. اینکه جنبه های تنوع می تواند شامل (سن – نژاد - جنس – جنسیت- قومیت - ارجحیت جنسیت – ویژگی فیزیکی ) باشد .
الان در غرب مشکل دو تا پدر و دو تا مادر و هزاران مشکل دیگر است ولی ما الگو برداری غربی می کنیم. اوایل دهه ی 90 زنان آمریکایی می خواستند ژست مرد را بگیرند که تازه وارد کار شده بودند ولی زیبایی کار حفظ و توجه به این تفاوت ها ست و بسیج شدن به دانش روز . این تفاوت ها بسیار بارز و مشخص است. درک آموزش تنوع نیروی کار و آموزش های جنسیتی شامل:
1-احترام گذاشتن
2- قدردانی کردن
3- درک متقابل ، که این سه مورد تفاوت شخصیت است.
در تمام جوامع زنان نقش های مختلفی دارند.در دهه 80 به سفارش معاون زنان درمورد سهم زنان در درآمد ملی چقدره تحقیقی کردم ؟آمار بدست آمده این سوال را ایجاد کرد که :مگر می شود زنان خانه دار اینقدر نقش مهمی داشته باشند .
بالاخره در مورد رهبری و جنسیت . باور همگان این است که رهبری از نظر زنان و مردان متفاوت است درک تفاوت و تنوع چیزی بیشتر از مدارا کردن است ، مدارا کردن درک تفاوتهاست.
شیوه رهبری زنان بیشتر مشارکتی و مردم گرایانه است . در حالی که شیوه رهبری مردان بیشتر وظیفه گرا است.
مؤلفه های شایستگی های مشابه میان زنان و مردان:
1- آگاهی سیاسی
2- توانایی ادراکی :زنان هم به اندازه مردان توانایی ادراکی شان بالا ست.
3- جهت گرایی برای پیشرفت
4- اعتماد
5- اثر گذاری
تبعات آموزش دیدن زنان چیه؟

بله دختر پزشک را نمی گذاریم با دیپلمه ازدواج کند .خود باوری زنان ممکنه بدلیل تازه وارد بودن آنها به بازار کار کمتر باشه ولی اثر گذاری آنها بیشتر است. اما تفاوت ها :1- زنان و مردان بیشتر دارای شایستگی ها هستند:1- تعهد به توسعه فردی دارند چون باید خودشان ثابت کنند ولی مردان کمتر و زنان بیشتر در جهت توسعة فردی تلاش می کنند.2- زنان بیشتر به روابط تعاملی گرایش دارند.3- زنان بیشتر دموکراتیک هستند چون نقش مادری و باروری دارند.4- زنان راحت تر از نیمکره راست به چپ و از چپ به راست می روند انعطاف تفکرشان بیشتراست و همیشه به نتیجه کار فکر
می کنند.
تفاوت ها :

مردان بیشتر کنترل می کنند و ابزارهای اصطلاحی به کار می برند چون فکر
می کنند ناجی هستند .زنان ، بیشتر توسعه فرد را در مد نظر قرار می دهند و انتظارات و پاداش ها متفاوت است. زنان طول کشیده تا وارد بازار کار شوند در نظام ارزشی زنان موفق کمتر هستند.
آموزش های جنسیتی وقتی موفق هستند که مشارکت اقتصادی و فرصت اقتصادی و توانمندی سیاسی و سلامتی و تحصیلاتشان را بیشتر کند در سال 2005 سازمان ملل بر 12 مورد آسیب پذیری زنان در دنیا توافق کرد.
هدف ما باید ارتقای سطح جوانان باشد. نسلی که به سرعت اینترنت دیجیتال است با اینترنت به دنیا آمده و بزرگ شده است .
معیارهای اندازه گیری توانمند سازی زنان : ب ای ارزیابی 5 بعد مهم در زمینه نابرابری جنسیتی مطرح می شود

  1-مشارکت اقتصادی 2- فرصت اقتصادی 3-توانمندی سیاسی 4- تحصیلات 5- سلامتی

راه حل ها:

1-توانمند سازی زنان با هدف افزایش خود آگاهی زنان درباره مشاغل آنان

2-توانمند سازی اقتصادی

3- توانمند سازی فرهنگی

4- توانمندسازی قانونی و سیاسی
من همیشه آموزشهای جنسیتی و تنوع در نیروی کار را پیشنهاد می کنم . سازمان حامی زنان آن سازمانی است که ماهیت سیاست برنامه های کلان آن در جهت فراهم کردن فرصت برای ایفای موفقیت آمیز نقش های چندگانه زنان است.
از دیدگاه سازمانی منظور این است که زنان تا چه اندازه می توانند به راحتی کار کنند و برنامه ریزی شغلی خود را طراحی کنند .

دکتر پریچهر سلطانی

/ 0 نظر / 128 بازدید